Podporte lepšiu budúcnosť Slovenska

Prevodom na účet

Staňte sa členom rodiny podporovateľov Kolégia Antona Neuwirtha

poukázaním ľubovoľného finančného daru alebo nastavením trvalého príkazu na účet

SK89 1100 0000 0026 6975 2115

Iná forma podpory

Ak by ste radi podporili Kolégium ináč ako finančným darom, potešíme sa vášej správe na darujem@kolegium.org.

Za podporu ďakujeme 

550+ dobrodincom z celého Slovenska a zahraničia. 

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vášmu daru dokážeme priniesť kvalitné vzdelanie a formáciu charakteru mladým ľuďom na celom Slovensku.